Finančná podpora

zboru Archa v Prešove

ČSOB Banka

SK24 7500 0000 0040 0522 8942

Sme veľmi vďační za každú finančnú podporu a milodar, nakoľko náš zbor funguje výlučne z dobrovoľných príspevkov. Financie slúžia na prevádzkovú réžiu prenajatých priestorov, pokrytie časti mzdových nákladov, podporu služieb a na misiu.