Nedeľné Bohoslužby: PKO Šarišan , o 10:00

Pondelkové modlitby: KC Archa, o 18:00

Utorkové modlitby: KC Svetlo, 18:00